Rijoptimalisatie (code 95)

Rijoptimalisatie

Een chauffeur die een defensieve rijstijl toepast, kan aanzienlijke kosten besparen. Defensief rijden zal een chauffeur moeten leren.

Niet alleen een goede kennis van de verkeersvoorschriften, maar ook kennis van de factoren die ongevallen veroorzaken en inzicht in de wijze waarop de diverse weggebruikers omgaan met en reageren op wisselende verkeerssituaties zijn noodzakelijk om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken.

Cursusinhoud                                                                                                                           

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:

  • Ongevals- en schadecijfers;
  • Risico’s;
  • Organiseren van het werk;
  • Veiligheidssystemen;
  • Handelen bij ongevallen.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

 

Vereisten

Geen specifieke vooropleidingseisen. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. In het bezit van een geldig rijbewijs categorie C (en eventueel E) en chauffeursdiploma (indien van toepassing).

1 Dag van 8.30 uur tot 16.00, bestaande uit Theorie.