Over ons


Het L.O.C. Beringe is een opleidings- en adviescentrum in de transport- en logistieke sector.
Het L.O.C. Beringe geeft opleidingen en adviezen die expliciet zijn afgestemd op het bedrijf en zijn medewerkers.
 
In de huidige periode van economische onrust is het belangrijk om het vakmanschap op peil te houden. Nu en in de toekomst blijkt dat er behoefte is aan goed opgeleid personeel. Daarnaast ziet het L.O.C. Beringe een ontwikkeling naar een kenniseconomie waarbij de competenties van medewerkers cruciaal zijn om te kunnen inspelen op veranderingen, kansen te benutten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Tegenwoordig wordt de waarde van een organisatie voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige kennis, daardoor wordt het menselijk kapitaal van een bedrijf steeds belangrijker.

De huidige tendens laat dan ook zien dat ondernemers een flexibele inzet van medewerkers nastreven met behoud van vakmanschap en dat medewerkers op hun beurt hun talenten willen (blijven) ontwikkelen. Door structureel en planmatig aandacht te geven aan scholing van medewerkers, kan kennis gedeeld en productief worden gemaakt. Daarom heeft het bedrijfsleven behoefte aan een opleider die tegen acceptabele kosten flexibel op de vraag kan inspringen met behoud van kwaliteit en de wensen van de klant niet uit het oog verliest.
 
Het L.O.C. Beringe - Uniek in Logistiek!