Lading zekeren (code 95)

Lading zekeren

Veel ongevallen met vrachtauto’s zijn (in)direct het gevolg van een niet goed gezekerde lading. Dit soort ongevallen zorgt niet alleen voor menselijk leed, maar ook hoge kosten en verkeersopstoppingen.

De oorzaak is vaak onwetendheid of een gebrek aan inzicht. Of de invloed die de lading heeft op het rijgedrag van een voertuig wordt verkeerd ingeschat.

Cursusinhoud                                                                                                                                

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:

-        Wet- en regelgeving;

-        Krachten;

-        Hulpmiddelen om lading vast te zetten;

-        Methodes om lading te zekeren;

-        Veiligheid

1 Dag van 8.30 uur tot 16.00 uur, bestaande uit Theorie.