Herhalingscursus VCA (code 95)

Herhalingscursus VCA

Jaarlijks raken ongeveer 150.000 personen betrokken bij een bedrijfsongeval. Behalve voor hun eigen medewerkers zijn opdrachtgevers ook verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van medewerkers van opdrachtnemers.

Met behulp van het certificaat Basisveiligheid VCA, dat een geldigheidsduur heeft van 10 jaar, toont u aan dat u beschikt over voldoende kennis om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken.

Cursusinhoud                                                                                                                           

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan de door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen zoals o.a.:

-        Wet- en regelgeving;

-        Risico’s en ongevallen;

-        Gevaarlijke stoffen;

-        Machines en gereedschappen;

-        Persoonlijke Beschermings middelen (PBM’s).

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

Vereisten

Certificaat B-VCA waarvan de geldigheid dreigt te verlopen. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk.

1 Dag van 8.30 uur tot 16.30 uur bestaande uit Theorie.