Geconditioneerd vervoer (code 95)

Chauffeur Geconditioneerd Vervoer

                                                                                                                                                 

Bij het vervoer van bederfelijke goederen ligt een grote verantwoordelijkheid bij de chauffeur. Hij moet immers voorkomen dat tijdens het vervoer kwaliteitsverlies ontstaat.

Niet alleen een goede kennis van de verschillende producten, maar ook kennis van de factoren die bederf veroorzaken is daarom noodzakelijk. Storingen aan de koelinstallatie moet hij kunnen herkennen en voorkomen en weten hoe te handelen bij afwijkingen.

Cursusinhoud                                                                                                                           

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:                  

Conditioneringsketen;

  • Regelgeving;
  • Verpakkingen;
  • Mechanische koeling;
  • Taak van de chauffeur.                                                                                           

Daarna voert de chauffeur, bij voorkeur met zijn eigen voertuig, een aantal praktijkoefeningen uit.

1 Dag van 8.30 uur tot 16.00 bestaande uit Theorie met een klein Praktijk gedeelte.