Gebruik Laad- en Losmateriaal (Code 95)

Gebruik laad- en losmateriaal

Een autolaadkraan is een efficiënt hulpmiddel voor het laden en lossen. Ondeskundig gebruik leidt jaarlijks tot vele ernstige ongevallen en zware schade aan lading, voertuig en omgeving.

Het goed op kunnen stellen van de kraan en het op de juiste wijze gebruiken van geschikte hijshulpmiddelen is één van de basisvaardigheden die de bedienaar van een autolaadkraan moet beheersen. Dit zal hij moeten leren.

Cursusinhoud                                                                                                                    

De training start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:

  • Wet- en regelgeving;
  • Onderhoud en keuringen;
  • Opstellen en gebruik autolaadkraan;
  • Gebruik hijshulpmiddelen;
  • Aanslaan van lasten;
  • Veiligheid.

Daarna voert de deelnemer een aantal praktijkoefeningen uit.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

Vereisten

Geen specifieke vooropleidingseisen. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. In het bezit van een geldig rijbewijs categorie C (en eventueel E) en chauffeursdiploma (indien van toepassing).

Ten behoeve van het praktische deel van de training zorgt de opdrachtgever voor zowel één voertuig met autolaadkraan per twee deelnemers, voldoende ladingen waarmee in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt, als voldoende hijshulpmiddelen.

1 Dag van 08.30 uur tot 16.30 uur, bestaande uit Theorie & Praktijk.