EHBO/BHV (code 95)

EHBO/BHV

Chauffeurs hebben veel kans betrokken te raken bij een (verkeers)ongeval. Van hen wordt verwacht dat zij daadkrachtig kunnen handelen om de schade te beperken en de professionele hulpverlening op te starten.

Hiervoor is een goede kennis en voorbereiding noodzakelijk.

Cursusinhoud                                                                                                                          

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:

  • Melding en inschakelen hulpdiensten
  • Levensreddend Handelen
  • Reanimeren en bediening AED
  • Behandelen kleine verwondingen
  • Brand en evacuatie slachtoffer bij brandend voertuig

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

 

1 Dag van 8.30 uur tot 16.00 bestaande uit Theorie.