Digitale Tachograaf (code 95)

Digitale Tachograaf en boordcomputers.

Een goede kennis van de voorschriften, een goede voertuigbeheersing en een klantgerichte houding zijn het kenmerk van een vakbekwaam chauffeur.
Niet alleen een goede kennis van de verkeersvoorschriften, maar ook inzicht in de wijze waarop het wegvervoer is georganiseerd en de voorschriften met betrekking tot rij- en rusttijden zijn noodzakelijk om transportopdrachten efficiënt uit te kunnen voeren.

Na het volgen van deze training bent u weer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Cursusinhoud                                                                                                                   

De training start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan:

-        Verkeerswetgeving;

-        Vervoerswetgeving;                      

-        Taken en bevoegdheden opsporingsambtenaren;

-        Gebruik van de (digitale) tachograaf.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van (praktijkgerichte) opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

Vereisten

Geen specifieke vooropleidingseisen. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. In het bezit van een geldig rijbewijs categorie C (en eventueel E) en chauffeursdiploma (indien van toepassing).

 

1 Dag van 8.30 uur tot 16.00, bestaande uit Theorie waarvan een klein onderdeel Praktijk.