Bedrijfshulpverlener (Herhaling)

Voor wie is deze cursus bestemd
Deze cursus is bestemd voor werknemers die als gevolg van, de verplichting conform, het besluit bedrijfshulpverlening, uit de Arbeidsomstandighedenwet, worden aangesteld als bedrijfhulpverlener. Iedere twee jaar dienen de cursisten een cursus te volgen om de geldigheid van het certificaat te behouden.

Toelatingseisen
- Geen specifieke toelatingseisen.

Inhoud van de cursus

·       Ontruimen van gebouwen;

·       Opvang en verzorging van slachtoffers;

·       Brandbestrijding, beginnende brand;

·       Opvang, begeleiding hulpverlenende diensten.

Duur van de cursus
2 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten.

Examinering
Rijksexamen.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.
 
Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen