ADR verlenging vervoer gevaarlijke stoffen

Voor wie is deze cursus bestemd
Deze cursus is bestemd voor een ieder die de geldigheid van het ADR-(deel) certificaat wil verlengen. Dit kan vanaf het 4e jaar na afgiftedatum, maar moet voordat het 5 jaar wordt.

Toelatingseisen
Geldig ADR.
 
Opzet van de cursus
Basis      : wettelijke voorschriften, gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels
                voor het vervoer enz.

Specialisatie
Tank    :  lengtegolving, dwarsgolving, technische eisen, constructie voertuig,    
              keuringen enz.

Tijdens verlengingscursus wordt de verplichte praktijkoefening uitgevoerd, bestaande uit oefenen van ongevalbestrijding en werking met beschermings-middelen.

Duur van de cursus
Basis                : 3 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.
Basis en Tank   : 4 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten.
 
 
Examinering
Examens worden afgenomen door CBR/ CCV. De examens bestaan uit een schriftelijk en een mondeling examen.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons ccontact opnemen