ADR vervoer gevaarlijke stoffen

Voor wie is deze cursus bestemd
Deze cursus is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke stoffen.

Toelatingseisen
Chauffeursdiploma, maar is niet verplicht.

Opzet van de cursus
Basis: wettelijke voorschriften, gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz.
 
Specialisatie
Tank: lengtegolving, dwarsgolving, technische eisen, constructie voertuig, keuringen enz.

Tijdens de basiscursus wordt de verplichte praktijkoefening uitgevoerd, bestaande uit oefenen van ongevalbestrijding en werking met beschermingsmiddelen.

Duur van de cursus
Basis: 6 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.
Tank: 3 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten

Examinering
Examens worden afgenomen door CBR/ CCV. De examens bestaan uit een schriftelijk en een mondeling examen.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte.

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen