Logistiek warehousemedewerker

Voor wie is deze cursus bestemd
 
Deze cursus is bestemd voor werknemers die werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenopslag, overslag enz.

Snel, maar tevens nauwkeurig en zorgvuldig werken is zeer belangrijk.

De warehousemedewerker dient een goed overzicht te hebben van het logistieke proces zodat op de juiste wijze actie kan worden ondernomen.

Toelatingseisen
- Geen specifieke toelatingseisen

Inhoud van de cursus
§         Wat is logistiek

à  goederenstroom, transporthandelingen etc.

§         Goederenbehandeling en warehouse-inrichting

à inzicht krijgen in diverse goederensoorten, etc

§         Goederenontvangst

à  ingangscontrole, loshandelingen, administratie etc.

§         Goederenopslag

à  registratie, ompakken, informatie, etc.

§         Orderverzamelen

à  diverse methoden, controle, etc.

§         Verzend gereed maken

à  verpakkingsmethoden en materialen, etc.
 
 
§         Goederenuitlevering en documenten

à  functies expeditie afdeling, juiste documenten etc.
 
 
§         Arbeidsomstandigheden

à  verplichting werkgever / werknemer, pbm’s etc.

De cursus is theoretisch en wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden.

Duur van de cursus
6 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten.
 
Examinering
Nee, er wordt een certificaat van deelname afgegeven.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte.

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen