VCA-VOL

Voor wie is deze cursus bestemd
Deze cursus is bestemd voor de leidinggevenden van chauffeurs, of voormannen van aannemersbedrijven e.d., waarbij VCA certificering vereist is. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden op bedrijfsterreinen en op bouwplaatsen, en verder voor werkzaamheden voor overheidsinstellingen, provincies en gemeenten. Na een voldoende beoordeling krijgt het bedrijf het algemene certificaat en mag de gediplomeerde zelfstandig werkvergunningen uitschrijven.

Toelatingseisen
- In het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid is gewenst.

Inhoud van de cursus
· Veiligheidswetgeving;
· Risico's en ongevallenpreventie;
· Gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten,
brandveiligheid en metingen;
· Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen;
· Toxicologie;
· Bedrijfsnoodplan;
· Taak- risico analyse.
De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

Duur van de cursus
 2 dagdelen, dag/ avond of zaterdagopleiding.

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten.

Examinering
Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Veiligheid voor Leidinggevenden en een carnet dat internationaal wordt erkend. Het certificaat is 10 jaar geldig.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte.Bedrijven die afdracht doen aan het SOOB fonds, geregeld middels de CAO beroepsgoederenvervoer, kunnen in aanmerking komen voor cursusgeld vermindering.

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen
 

Afbeelding invoegen