B-VCA

Voor wie is deze cursus bestemd
Heden ten dage worden er vele eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerend personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA).

De cursus is speciaal bedoeld voor werknemers van b.v. : aannemersbedrijven, constructiebedrijven, schildersbedrijven, transportbedrijven, enz, enz.

De cursus geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Toelatingseisen
- Geen specifieke toelatingseisen.

Inhoud van de cursus
De verplichte onderdelen van de cursus zijn:
·                     Wetgeving Arbeidsomstandigheden

·                     Veiligheid preventie risicobeheersing

·                     Werkvergunning / werken in besloten ruimte

·                     Elektriciteit

·                     Omgaan met gevaarlijke stoffen

·                     Gevaar van brand en explosie

·                     Veilig werken met gereedschap

·                     Hijsen en tillen

·                     Werken op hoogte

·                     Persoonlijke beschermingsmiddelen

·                     Struikelen, uitglijden en vallen

Naast genoemde verplichte onderdelen bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van een speciale module veiligheid in transport of veiligheid in de logistiek.

De Raad van Accreditatie heeft de opleiding Basisveiligheid gecertificeerd. De opleiding voldoet aan de normen van stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

Duur van de cursus en Examinering
De cursusduur is 1 dag en wordt afgesloten met een examen door een landelijk erkend exameninstituut. Het certificaat is internationaal erkend en is 10 jaar geldig.

De cursus kan desgewenst ook in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd.

Cursuskosten
Afhankelijk van de groepsgrootte

Start van de cursus
Onmiddellijk na inschrijving van minimaal 15 cursisten.

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen.
 

Afbeelding invoegen